DELA

Bostadsrättsförening i rättstvist om nedlagt byggprojekt

Gjorde Ålands bostadsrättsförening rätt när man bokförde utgifter på runt 211 000 euro för det avbrutna byggprojektet Storseglet?Det ska tingsrätten snart avgöra.

Föreningen ville bygga två lägenhetshus och fyra parhus med totalt 32 lägenheter i Horelliområdet i Mariehamn. Men intresset var svalt. Banken krävde att minst 75 procent av lägenheterna skulle vara förhandsbokade. När täckningsgraden stannade vid 55 procent beslöt föreningen att lägga ner projektet.

Föreningen har runt 390 medlemmar. En av dem, Håkan Karlsson, ville att kostnaden för Storsegletprojekteringen skulle bokföras som en investering över många år i stället för att belasta vederlagen som medlemmarna betalar.

Huvudförhandling

När föreningens styrelse inte svarade på hans skrivelse om det lämnade han in en stämningsansökan till Ålands tingsrätt.

Någon förlikning har inte nåtts. Huvudförhandlingen inleddes på onsdagen.

Kostnaderna för ett nybygge ska hållas skilt från förvaltningen av bostäder som redan finns, sade Håkan Karlsson då.

Det är korrekt, svarade föreningens nyblivna ordförande Leif Holländer.

Men beslutet som Håkan Karlsson kritiserar togs 2018. Då kunde styrelsen ha gjort det som Håkan Karlsson begär. I bokslutet för 2020 finns bara en sammanställning av tidigare års beslut och den är korrekt gjort, menar Leif Holländer.

Ritningarna är sålda

Föreningen har sålt ritningarna för Storseglet till Ålands bygg för 45 000. Den kvarstående kostnaden för det avbrutna projektet är runt 166 000 euro.

Tingsrättens beslut kommer den 21 september.