DELA
Foto: Skiss: Stadsarkitektkontoret

Bostadsö i Slemmern ska utredas

Ska Mariehamn skaffa sig mer bostadstomter genom att bygga en ö i Slemmern?

Det gamla förslaget ska utredas nästa år, anser stadsutvecklingsnämnden.
Att utreda möjligheterna att bygga en bostadsö i Slemmern är viktigare än att jobba med en delgeneralplan för Svinö.

När stadsutvecklingsnämnden skulle godkänna förslaget till budget för stadsutvecklingsnämnden för 2019 föreslog Ingrid Johansson (Lib) att man skulle tidigarelägga utvecklingsstudien för en bostadsö i Slemmern till 2019 och skjuta på arbetet med en delgeneralplan för Svinö. Efter omröstning omfattades förslaget.

En utvecklingsstudie är en första skiss för projektet.

– Det är många saker som måste studeras och ska fungera som underlag till vidare planering. Politikerna vill veta vad det betyder och Svinö upplevs inte lika aktuellt som det gjorde för ett år sedan, säger Sirkka Wegelius, stadsarkitekt och föredragande i nämnden.

Idén om en bostadsö är gammal, den fanns redan under Folke Wickströms tid.

– Då var det två öar och de finns med i generalplanen som gjordes 2006. När staden inte har så mycket mark mera så är det intressant. Det ligger nära centrum. Det är ett underlag för diskussion, säger Sirkka Wegelius.

Läs mer i måndagens Nya Åland!

<”Byline tfn”>