DELA
Foto: <07_Bildrubrik>TÄTORT VID HAVET Så här ser Fastighets ab Björnsnäs detaljplan ut för det nya bostadsområdet på Öns nordvästra sida i Kökar Hellsö. Totalt finns 21 hus inritade på udden med utsikt mot Brunnsfjärden i väster. Drygt hälften av husen byggs vid stranden, resten på bergt ovanför.

Bostadsbolag på Kökar fick jordförvärvstillstånd

Fastighetsaktiebolaget Björnsnäs i Kökar Hellsö har beviljats jordförvärvstillstånd för ett strandområde där man detaljplanerat för att sälja byggplatser, alltså mark.

Ansökan beviljades på enskild föredragning av kansliminister Nina Fellman.

– Beslutet innebär att landskapsregeringen har tagit ett steg vidare i jordförvärvsfrågan, säger Fellman.

För tillståndet ställdes vissa villkor, bland andra att aktier som berättigar till besittning av markområde inte får förvärvas av andra personer än de som uppfyller de krav som ställs: att personen har hembygdsrätt, har bott på Åland oavbrutet sedan minst fem år tillbaka, har ärvt marken som bröstarvinge eller som är efterlevande make samt kreditinstitut för fem år ifall aktierna är pant för obetald fordran.

Andra personer eller bolag måste ha landskapsregeringens tillstånd för att få förvärva aktier.

Fastigheten som ansökan gäller är tolv hektar stor och gränsar till vatten, andelar i samfällt vattenområde ingår. Kommunen sålde området till FAB Björnsnäs i september. I november antog fullmäktige detaljplanen som vunnit laga kraft.

Avsikten med jordförvärvet är att bygga infrastruktur och hamnanläggningar på fastigheten och sedan erbjuda intresserade köpare möjlighet att förvärva byggplatser för fast bosättning, fritidsbruk och korttidsuthyrning. Målet är att öka antalet invånare i kommunen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!