DELA
Foto: RettigINTRESSEBOLAG Försäkrings ab Alandia är i dag ett intressebolag till Bore som är dotterbolag till Rettig Group. Rettigs vd Hans Sohlström säger inte nej till fler Alandia-aktier ifall priset är det rätta.

Bore vill växa i Alandia

Om det finns ägare som vill sälja aktier i Alandia försäkring så är också Bore intresserat av att köpa, säger Rettig Groups vd Hans Sohlström (bilden) till Nya Åland.
Ålands ömsesidiga försäkringsbolag har bakvägen köpt in sig i bolagiserade Alandia försäkring.

Detta har skett genom att Matkreatören i Mariehamn, bolaget bakom Indigo, har sålt sina aktier i Alandia försäkring till Ömsen genom en avancerad manöver.

Genom att förvärva Matkreatörens 81 aktier är Ömsen ägare i Alandia försäkring och kan fritt köpa de aktier som är till salu utan att de tidigare ägarna utnyttjar hembudsklausulen.

– Aktieköp i Alandia försäkring är en jättebra placering, säger Ömsens blivande vd Dan-Erik Woivalin.

Hans Sohlström vill inte kommentera Ömsens manövrar för att komma in som aktieägare i Alandia försäkring efter att Bore, dotterbolag till Rettig, omintetgjorde det första försöket genom att lösa in aktierna med hjälp av hembudet.

– Vi fick ursprungligen 17 procent i bolaget och har sedan ökat vårt ägande så att vi nu äger knappt 25 procent. Vi är i dag största ägare i Alandia, sammanfattar han läget.

Orsaken är dels Alandias potential.

– Alandia har potential att bli ett ännu bättre och värdefullare bolag än i dag. Därför vill vi öka vårt innehav.

Läs mer i papperstidningen!