DELA

Bordlagt om Kaptensgatan

Stadsstyrelsen bordlade i dag ärendet om de omstridda husen på Kaptensgatan.

Som Nya Åland tidigare berättat beviljade byggnadsnämden bygglov för Dennis & Macke abs Kaptensgatan 13 och Kaptensgatan 15.

Detta var emot föredragande tjänstemännens förslag och och mot stadsstyrelsens beslut om byggnads- och åtgärdsförbud för det område där tomterna ligger.

Stadsdirektörens förslog att ”Stadsstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att anföra besvär över byggnadsnämndens beslut.”

Stadsstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.