DELA

Borde ha fått beslut efter första mötet

– Redan efter det första mötet i juni 2015 borde Maria ha fått ett beslut av arbetsgivaren där det framgick att hon var oskyldig till det hon blev anmäld för.

Det säger Tehys huvudförtroendeman Pirjo Åkerblom.
Hon har följt processen nästan ända från början – bara vid det första mötet hade Maria tidigare kollegan Leena Pokela som följeslagare.

Pirjo Åkerblom säger att orsaken till att Maria anmäldes har förblivit oklar.

– Min uppfattning är att den process som arbetsgivaren har bedrivit har varit dåligt skött och utredningarna som har gjorts har varit oprofessionella. Dessutom upplever jag att allt har gjorts helt i onödan – Maria har inte varit i tjänst och hon har inte läst patientjournalen, något som hade varit enkelt att kontrollera. Arbetsgivaren har inte haft någon orsak att hålla på som man gjort i ett helt år.

Enligt huvudförtroendemannen visar arbetslistan att Maria har jobbat efter att patienten/kollegan var inskriven på avdelningen. Listan visar också att patienten varit sjukskriven.

– Det har alla kunnat se.

Borde inte ha kallats

Pirjo Åkerblom påpekar att det är fel att kalla en anställd till möte under sjukskrivning/moderskapsledighet, något som skedde flera gånger.

– Det här visar att förmännen varit okunniga.

Hon pekar också på att det under lång tid var oklart huruvida arbetsgivaren tagit reda på de två detaljer som enligt henne hade satt stopp för alltsammans – om Maria hade varit på jobbet och om hon varit inloggad på patientjournalen.

– Det finns inte nedskrivet någonstans att man har rett ut det. Det borde ju ha varit det första man gjorde och redan där borde det ha tagit slut.

Inte heller fick huvudförtroendemannen och Maria se de nya ”elektroniska bevisen” som sades ha tillkommit.

– Vi fick inte ta del av det före mötet. Det verkade som om arbetsgivaren ville hålla det hemligt vilket ju kändes skumt.

Underdimensionerat

Pirjo Åkerblom anser att arbetarskyddet inom ÅHS är gravt underdimensionerat även om antalet timmar har utökats något på sistone.

– Arbetarskyddet är på en primitiv nivå då en person förutsätts klara av jobbet på åtta timmar per vecka trots att ÅHS har cirka tusen anställda. När Maria behövde hjälp var antalet arbetarskyddstimmar bara fem per vecka.

Också Leena Pokela, tidigare ordförande för Tehy Åland, är kritisk mot arbetsgivarens hantering av ärendet.

– Det är skrämmande eftersom anställda vanligtvis inte vågar opponera sig, i synnerhet inte de som saknar fast tjänst. Vem råkar ut för det här nästa gång? Man förväntar sig att cheferna tar reda på sanningen och att de vet vad tystnadsplikten innebär, säger hon.

Nya Åland har också gett personen som gjorde den anmälan som satte igång processen, att kommentera, men hon avböjde.