DELA
Foto: PRIVATHISTORISKT E. T. Dolbys litografi visar beskjutningen av Bomarsund den 15 augusti 1854.

Bomarsund närmar sig EU-pengar

En utveckling av Bomarsund som turistmål är ett av de projekt som fått klartecken att gå vidare för att i slutändan kunna få EU-bidrag.
Central Baltic-programmet har gett besked om vilka projekt som får gå vidare med detaljplanering inför sannolik finansiering.

Av de 28 projekt, bland 148 förslag, som klarade nålsögat är Bomarsundsprojektet, som initierats av Visit Åland.

Det handlar om att besökare ska kunna ta del av historien i text, bild, ljud, film, animation, digitala karttjänster och och andra digitala hjälpmedel, ”dygnet runt och året runt”.

– Stor vikt kommer att läggas vid anpassning av berättelsen till de olika målgrupper som kommer till platsen. När det gäller Bomarsund kan man tänka sig en version för den som har en timme alternativt en halvdag på sig, men även möjligheten att fördjupa sig för den med specialintresse. I arbetet kommer material att tas fram på flera språk och vikt läggas på att anpassa materialet för en given målgrupp, skriver Visit Åland i ett pressmeddelande.

I följande steg ska en detaljerad aktivitetsplan och budget arbetas fram och presenteras för Central Baltic. När detta är klart och godkänt kan projektet starta 1 september 2016 och hålla på till 28 februari 2019.