DELA

”Bollen ligger hos Åland”

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) vill att Åland tar mer ansvar i flyktingfrågor.

I sin blogg skriver han att Åland har ekonomin för det och även har erfarenhet av att framgångsrikt driva minoritetsfrågor.
Flyktingmottagandet i Finland väcker debatt. Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) skriver i sin blogg om de stora uppoffringar de finländska kommunerna gör genom att upprätta provisoriska flyktingmottagningar. Han konstaterar vidare att Åland är det enda landskapet i Finland just nu som inte har en mottagningscentral eller enhet för nödlogi för flyktingarna.

Detta trots att Åland uppfyller kriterierna väl: ett ekonomiskt väl fungerande landskap, vars antal asylsökande under de senaste åren varit minimalt, och som har arbetslösheten under kontroll, skriver ministern.

Åland har också erfarenhet av hur man driver minoriteters frågor med framgång och får nu ett unikt tillfälle att använda den kunskapen till att driva andra än svenskspråkigas frågor tycker Niinistö.

– Eftersom landskapet är självstyrt, ligger bollen hos Åland, skriver han.

Riksbehörighet

Blogginlägget skrevs i går torsdag och på eftermiddagen skickade landskapsregeringen ut ett pressmeddelande där man svarade på Niinistös inlägg. Man konstaterar att asylfrågor hör till rikets ansvarsområden och att landskapet saknar behörighet inom detta område.

– Bollen ligger hos staten och Migrationsverket som har möjlighet att, om behov finns, öppna en asylmottagning på Åland.

Man skriver också att Mariehamn och Jomala ska ta emot kvotflyktingar från det krigsdrabbade Syrien och att även andra åländska kommuner, och ålänningarna överlag, är positiva till att ta emot fler nödställda.

– Redan i dagsläget är fler än var tredje ålänning född på någon annan plats än på Åland. Med en befolkningsmängd på knappt 29 000 innevånare finns här människor från nästan 100 olika länder som sinsemellan talar över 60 olika språk. Denna mångkultur berikar vårt landskap och hjälper till att hålla igång de fler än 2 500 företag som utgör det åländska näringslivet.

Pressmeddelandet är undertecknat av lantrådet Camilla Gunell (S) och minister Wille Valve (M).