DELA

Bollar fristad till landskapet

Kan landskapsregeringen tänka sig att söka medlemskap i The International Cities of Refuge Network (ICORN) för att genom dem erbjuda en fristad till författare och konstnärer som på grund av till exempel censur och trakasserier har svårt att verka i sina hemländer?

Det anser stadsdirektör Barbara Heinonen som med det vill bolla över den motion Barbro Sundback (S) lämnat in i frågan från staden till landskapet. Stadsstyrelsen tar ställning till förslaget i morgon.

Ett 60-tal städer och regioner är medlemmar i ICORN, som har säte i Norge. Runt 170 författare och konstnärer har tack vare dem hittills kunnat hitta en tillfälligt fristad. (tt-s)