DELA

Bolag begärt i konkurs

Bolaget MH Shipping i Mariehamn söks i konkurs av Future Systems Group Ab från Sverige.

På onsdag behandlas ärendet av tingsrätten.

Flera sammanträden har hållits i tingsrätten sedan begäran om konkurs lämnades in i augusti.

Från början gällde konkursansökan även ett dotterbolag till MH Shipping men behandlingen av det yrkandet är avslutat utan konkurs.

Det som återstår är den ursprungliga konkursbegäran mot det åländska bolaget. Future Systems Group Ab uppger att man har fordringar på totalt 442 000 euro – drygt 300 000 euro för tjänster som enligt bolaget inte utförts och resten i ränta och arbetstid – som grundar sig på flera avtal. Betalningsoförmågan har enligt Future Systems Group fortgått sedan juli i fjol. MH Shipping yrkar på att konkursansökan ska förkastas. Enligt gäldenären är parterna oeniga om skuldbeloppet och hur sökanden räknat fram det och man hävdar att åtminstone en avbetalning inte har beaktats. (ao)