DELA

Bodström: Godby-händelsen är ett svårt fall

Advokaten Thomas Bodström tycker att händelsen i Godby är ett svårt fall, då det här fanns ett umgängesavtal och samtidigt inte fanns ett gällande besöksförbud.

– Det är inte lätt om det inte finns besöksförbud, säger han.
Advokat Thomas Bodström, på Advokatbyrån Thomas Bodström, har varit målsägandebiträde i mål gällande våld mot kvinnor. Han har även under sin tid som svensk justitieminister förstärkt lagstiftningen gällande våldsbrott mot kvinnor, däribland besöksförbudet.

Han förklarar för Nyan att ett besöksförbud inte utfärdas per automatik, utan att man i den situationen måste söka själv.

– Personen själv måste söka, även om det är mycket att tänka på i en sådan stressig situation. Polisen kan inte utfärda det automatiskt, säger han.

Kvinnan hade sökt fortsatt besöksförbud, men det avhandlas inte i tingsrätten förrän nu i veckan.

– Det är förstås en viktigt fråga om det är hon som har sökt för sent eller om det har dröjt i handläggningen hos tingsrätten, säger han.

En annan aspekt som han anser är försvårande i just detta fall är att föräldrarna dessutom har kommit överens om vårdnaden av de gemensamma barnen.

Finns det skäl att ifrågasätta umgänget?

– Det beror om det funnits några tecken eller indikationer om det skulle hända. Har det gjort det måste man ta det på allvar.

Föräldrarna har efter separationen undertecknat ett umgängesavtal där barnen ska vara varannan vecka hos föräldrarna, vilket Thomas Bodström säger då ska gälla.

– Då är det svårt för myndigheter att agera om föräldrarna har velat ha det på ett visst sätt. Om det inte är alldeles uppenbart att det är fel så har föräldrarna ingått det, säger han.

När kan ett avtal hävas?

– Om det inte finns hot så ska det gälla.

Läs mer i måndagens Nyan!