DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>SÖKANDE Just nu har Peter Blumenthal ingen tjänst men han har vikarierat i Jomala församling i åtta månader.

Blumenthal känner sig kallad

I fredags gick ansökningstiden ut för kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling. Pastor Peter Blumenthal är enda sökande.
Hösten 2013 sade pastor Peter Blumenthal upp sig från Saltviks församling medan han var avstängd från tjänsten som kyrkoherde. Anledningen till avstängningen var att ”han inte skött sitt ämbete som han skulle”.

En av anledningarna till att det hade skurit sig var att Blumenthal vägrade betala hyreshöjningen som kyrkorådet krävde för prästgården, Blumenthals tjänstebostad.

Dessutom finns en pågående polisutredning där arbetarskyddet anklagar församlingen för att ha trakasserat Blumenthal.

Varför vill du tillbaka till Saltvik?

– Vi präster, i motsats till mången annan, går på kallelse. Jag har hela tiden känt mig kallad att verka som kyrkoherde i Saltviks församling. Den kallelsen är inte bara mina egna fantasier utan den har också bekräftats av andra oberoende personer.

Vilka är dina förhoppningar nu när du är den enda som sökt tjänsten?

– Det har skett stora förändringar i Saltvik under de senaste två åren. En stor del av de förtroendevalda som verkade då har bytts ut. Det har också skett förändringar i medarbetarskaran.

– Saltvik har tyvärr haft ett dåligt rykte, många präster har lämnat församlingen. Med den behandling jag fick av dåvarande kyrkorådet har Saltviks rykte inte förbättrats utan snarare tvärtom.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!