DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>NEJ TILL SALTVIK Domkapitlet valde att inte anställa Peter Blumenthal som kyrkoherde i Saltviks församling.

Blumenthal fick inte tjänsten

Domkapitlet fattade beslutet att inte ge Peter Blumenthal tjänsten som kyrkoherde i Saltviks församling trots att han var den enda sökande.

– Vi konstaterade att han är formellt kompetent men inte uppfyller de villkor som ska ställas på en kyrkoherde, säger biskop Björn Vikström.
Som Nya Åland tidigare berättat sade Peter Blumenthal upp sig från tjänsten som kyrkoherde i Saltviks församling efter en tids konflikter med de förtroendevalda. Vid uppsägningen var han avstängd från sitt arbete.

När tjänsten som kyrkoherde i församlingen utlystes på nytt var Peter Blumenthal den enda sökande. I går beslöt domkapitlet att inte anställa honom trots att han är formellt kompetent.

– Men han uppfyller inte de villkor som ska ställas på en kyrkoherde särskilt med tanke på det tidigare problem han har haft i församlingen, säger biskop Björn Vikström.

Ska ni utlysa tjänsten på nytt?

– Det fattade vi inte beslut om. I ett senare skede gör vi det. Det var inga andra sökande till tjänsten nu så det är inte sannolikt att det kommer flera sökande om vi utlyser tjänsten genast.

För tillfället sköts tjänsten av pensionerade prästen Roger Syrén.

– Så det beror på hur länge han är villig att fortsätta. Då har vi lite tid att fundera på andra lösningar.

Varför är det så få sökande till Saltvikstjänsten?

– Överlag är det svårt att få sökande till tjänsterna på Åland.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!