DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Blodig tidtabell” för lagpaketet

Regeringen bör lämna självstyrelselagspropositionen på både svenska och finska till riksdagen i början av nästa år för att riksdagen ska hinna behandla den före valet i januari 2019.

Frågan är om det är möjligt annat än i teorin.
I onsdags deltog lantrådet Katrin Sjögren och förvaltningschef Dan E Eriksson i ett möte i Helsingfors tillsammans med justitieministeriets tjänstemän Janina Groop-Bondestam och Maiju Tuominen och Ålandsminister Anne Berner.

Ärendet för dagen var hur arbetet med självstyrelselagspaketet ska gå vidare nu när remissvaren har lämnats in.

– Ambitionen är att det ska finnas en färdig lagproposition på både finska och svenska i mitten av december och att regeringen överlåter den till riksdagen vecka 5 eller 6, alltså i månadsskiftet januari-februari, säger lantrådet.

Nu sammanställs remissvaren på justitieministeriet. Men frågan är om den oerhört strama tidtabellen håller – lantrådet kallar den för en ”blodig tidtabell” – eftersom flera frågor ännu är olösta. Dit hör till exempel hur grunden för klumpsumman ska utformas i den nya lagen.

– Efter det ska man ta politisk ställning till eventuella förändringar.

Katrin Sjögren gör ingen hemlighet av att remissutlåtandena från ministerierna är negativa till lagförslaget.

– De är väldigt negativa.

Hur ska allt det här hinnas med på två och en halv månad?

– I princip har vi kommit överens politiskt. För Ålands del är det vi föreslår ett minimum.

Läs mer i fredagens Nya Åland!