DELA
Foto: Jonas Edsvik

Blodgivning i Mariehamn i nästa vecka

Den 30 augusti kommer Röda Korsets Blodtjänst till Mariehamn. På grund av coronapandemin behöver den som vill ge blod boka en tid och fylla i hälsodeklarationen på förhand.

Behovet av donerat blod har inte upphört under pandemin, säger Röda Korsets Blodtjänst.

”Förra året gav 118 000 personer blod sammanlagt nästan 190 000 gånger. Under coronaepidemin har det funnits tillräckligt med blodgivare och alla patienter har fått de blodprodukter de behövt. Det ska alla blodgivare ha tack för!” säger direktören för blodgivningsverksamheten vid Blodtjänst Satu Pastila.

”År 2020 var nästan en tredjedel av blodgivarna under 30 år. Som aktiva blodgivare hinner de under sitt liv rädda många människors liv”, säger Pastila.

”Över 30-åringarna är dock en grupp vars bloddonationer utgör över 70 procent av hela det årliga behovet av blod”.

Försiktighetsåtgärder

Under coronaepidemin har blodgivningen skötts med olika försiktighetsåtgärder – en tid ska bokas för blodgivning och den elektroniska hälsodeklarationen fylls i på förhand.

Blodgivare uppmanas tänka på säkerheten, hålla avstånd och vara noga med sin handhygien. Blodtjänst rekommenderar att blodgivare använder mun- och nässkydd i blodgivningsrum.

Sedan den 9 augusti gäller samma principer för blodgivning efter resa som för hälsosäkerhet vid passage av finska gränsen. Den här ändringen följer myndigheternas riktlinjer. Såvida resmålet inte är beläget i något av riskområdena för West Nile-viruset gäller samma principer vid blodgivning efter resa som gäller efter ankomst till Finland.

Covid-19-vaccinet utgör inget hinder för blodgivning.

Uppdaterade kriterier

Nya Åland har tidigare berättat om lämplighetskriterierna för den som vill ge blod som uppdaterades i våras.

En allvarlig allergisk reaktion har tidigare varit ett permanent hinder för att ge blod. Numera gäller en två veckor lång karenstid före blodgivning.

Genomgången cancer är inte alltid ett hinder för blodgivning längre. En person som haft cancer kan ge blod om vissa kriterier uppfylls.

Tidigare har karenstiden för sex mellan män och sexköp varit 12 månader men den har förkortats till fyra månader.

Blodgivningen hålls på Röda Korsgården i Mariehamn från måndag till fredag nästa vecka. Tidsbokning sker via Blodtjanst.fi
FAKTA
Om blodgivaren har anlänt från en region som inte medför krav på åtgärder eller dokumentation vid den finska gränsen (enligt myndigheternas riktlinjer ett lågriskland eller en lågriskregion) – d.v.s. om resenären har fått tillstånd att passera gränsen till Finland utan restriktioner.
Om blodgivaren har uppfyllt kraven på covid 19-intyg (intyg över coronavaccination eller genomgången covid-19) vid den finska gränsen eller
Om blodgivaren fått ett negativt resultat i ett coronatest som tagits inom 3–5 dygn efter återkomsten till Finland (myndighetskrav).
Källa: Blodtjanst.fi