DELA
Foto: Jonas Edsvik

Bin fick kupa i bankbyggnad

Ett bisamhälle som svärmade mitt i Mariehamn i fredags ställde till en viss oro.

Nu har bina hittat en plats där de får stanna. Det är ett gammalt, inte längre använt, ventilationsrör i Ålandsbankens lokaler.

– Jag har pratat med fastighetsskötaren och det är okey att de är där. säger Yngve Påvall, ordförande i Ålands biodlarförening. På platsen har det redan tidigare bott bin,

Yngve Påvall vet inte varifrån bina kommer och han är rädd för att de kan vara smittad med varroakvalstret.

På onsdag och torsdag nu i veckan kommer prover att tas på bisamhällen runt om på Åland – också på bankens bikupa. (ka-f)