DELA
Foto: Stefan Öhberg

Bimelix fick tillstånd för antikroppsanalys

Laboratorieföretaget Bimelix har beviljats tillstånd för analys av antikroppsbildning mot covid-19.
Beslutet fattades av landskapsregeringen efter ett utlåtande av THL,
Institutet för hälsa och välfärd.