DELA
Foto: Malin Lundberg<07_Bildrubrik>KORT TID Det blir lite bråttom att göra det som ÅMHM kräver på området, säger Bengt Westerholm på Jägerströms skrot i Saltvik.

Bilskrot har ÅMHM i nacken

Jägerströms bilskrot i Saltvik bryter mot miljötillståndet från 2013 på flera punkter, konstaterar ÅMHM som fastställt ett vite på totalt 2 000 euro om åtgärder inte vidtas.
I november i fjol inspekterade Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet bilskroten mot bakgrund av miljötillståndet. Brister fanns, konstaterar myndigheten som ställer krav på fyra åtgärder som ska vara gjorda senast den 30 juni och 30 september – annars faller vitet på 500 euro per åtgärd ut.

•Senast den 30 juni ska skrotens innehavare lämna in en tidsplan över när en tät yta är ordnad för uppställning av skrotfordon som inte ännu tömts på vätskor och annat. Utsläpp av regn- och annat vatten ska samlas upp och vattnet ska ledas genom oljeavskiljare. Ytan måste vara så stor att alla otömda bilar som tas in till området vid ett och samma tillfälle får plats.

•Senast den 30 juni vill ÅMHM ha en redogörelse över logistiken för skrotbilshanteringen på området. Mängden skrotbilar som tas emot och som lämnar anläggningen per år ska redovisas, omsättningen på mottagning/tömning av skrotbilar per vecka, vart skrotbilarna transporteras och hur, samt hur många blar som lagras samtidigt på området.

Åtgärdas före hösten

•Senast den 30 september ska en skild del av området vara avgränsat med stängsel och skyltar där allmänheten får vistas. På det området får bilar inte staplas på höjden.

•Senast den 30 september ska dräneringen av området vara i skock. Den vattenfyllda rännan ska läggas fast och vattnet från diket runt området ska förbättras.

Enligt miljötillståndet från 2013 får Jägerströms skrot lagra 1 000 skrotfordon på området och köra bort dem med pråm till riket vartannat år. Vid inspektionen framgick det att skrotfordonen transporteras till Skrotcentralen i Uppsala med bil. Det är orsaken till kravet på en redogörelse över logistiken.

Ont om tid

Bengt Westerholm, som driver bolaget, tror att det kan bli lite knappt om tid att få åtgärderna gjorda före slutet av juni.

– Det gäller för kravet på hårdgjord yta utanför verkstaden. Det kan hända att vi måste gjuta ytan i stället för att asfaltera. Dt är nästan omöjligt att få tag i asfaltläggare den här tiden på året, säger han.

Redogörelsen över logistiken och det övriga som påpekats blir inga problem, intygar han.

– Jag har koll på hur många fordon som lämnar anläggningen och vart de tar vägen.

I fjol lämnade 426 skrotfordon anläggningen. Antalet bilar på området är i dag under tusen, säger han.