DELA
Foto: Erkki Santamala

Bilskatteärenden flyttas från tullen till skatteverket

Tullen centraliserar sin verksamhet och den personliga kundservicen för bilbeskattning försvinner från Mariehamn till Böle i Helsingfors.

Ingen vid tullen i Mariehamn sägs upp på grund av indragningen.
I takt med att digitaliseringen av bilskattedeklareringen ökat i popularitet har behovet av personlig kundservice minskat. Bilbeskattningens elektroniska tjänster har underlättat och förenklat skötseln av bilskatteärenden. De elektroniska tjänsterna och övriga alternativa sätt att sköta ärenden har gjort det möjligt att centralisera rådgivningen till de elektroniska tjänsterna och telefontjänsterna, skriver bilbeskattningsdirektör Tapio Rouhiainen i ett pressmeddelande.

Efter den sista oktober är det därför slut på kundservice i bilskatteärenden i Mariehamn. Man har ännu möjlighet att fram till slutet av året att lämna in handlingar som gäller bilbeskattning till Mariehamns tull. Man kan också hämta bilbeskattningsblanketter och ifyllningsanvisningar.

Den personliga kundservicen finns kvar i Böle i Helsingfors, men även den tjänsten upphör vid årets utgång.

Sedan flyttas bilbeskattningen över från tullen till skatteförvaltningen och information och råd om bil- och punktbeskattning fås via skatteförvaltningens skatt.fi-tjänst och telefonrådgivning. Dessutom betjänar skatteförvaltningen från början av år 2017 bilskattekunder i Myrbacka i Vanda två dagar i veckan.

Bilbeskattningens elektroniska tjänster förblir oförändrade och hittas fr.o.m. den 1 januari 2017 via skatt.fi-tjänsten.

Tullen meddelar också att ändringarna i kundservicen inom bilbeskattning i Mariehamn inte leder till personalminskningar. (ns)