DELA
Foto: Jonas Edsvik

Bilköer problem vid sjukhuset

Vad ska landskapet göra åt trafiksituationen för de som besöker sjukhuset eller bor i anslutning till Doktorsvägen, undrar en medborgare.

– Vi har funderat på det länge, säger landskapets vägingenjör Björn Ekblom.
Det är svårt att ta sig ut i trafiken från Doktorsvägen och Grindmattesvägen i rusningstrafiken både morgon och eftermiddag.

Enligt landskapets vägingenjör Björn Ekblom är det rondellerna i anslutning till de båda utfarterna som är underdimensionerade för att klara av trafiken i rusningstid.

Landskapet beställde en utredning som inte var tillfredsställande och Ekblom konstaterar att arbetet måste inledas på nytt.

Troligtvis beställer landskapet en ny studie om hur trafiken i anslutning till de två rondellerna ska ordnas för att underlätta köbildningen.

– Tidsplanen vågar jag inte sia om, det handlar om mellan ett och tre år, säger Ekblom.

– Det är en stor sak som vi inte löser i dag, säger Ekblom.