DELA
Foto: Stefan Öhberg

Bilister manas se upp för halka och hängande kablar

Kör försiktigt, se upp för lågt hängande kablar och visa hänsyn till personal som reparerar ledningar. Det uppmanar landskapets infrastrukturavdelning i en rapport om trafikläget efter stormen.
Infrastrukturavdelningen påpekar att det råder vinterväglag och att vägarna bitvis kan vara hala och spåriga. De varnar också för lågt hängande kablar och för att många arbetslag är ute på vägarna för att röja och reparera. Bilister uppmanas köra försiktigt och sakta ner när man passerar dessa arbeten.

Målsmän uppmanas fortsättningsvis att följa barnen till och från skolskjutsen, eftersom det kan finnas kablar och träd vid uppsamlingsplatserna.

Alla landskapsvägar har röjts på snö, och halkbekämpningen fortsätter. Röjningen av huvudvägarnas vägområden fortsätter. I skärgården är läget normalt.

Vad gäller de kommunala vägarna är alla kommunalvägar i Saltvik röjda och framkomliga, men alla trafikanter uppmanas till försiktighet. Vägbelysning fungerar som vanligt i de områden där det finns ström. I Eckerö är samtliga kommunala vägar farbara i nuläget, men vägsyner pågår fortfarande.

Skärgårdstrafiken trafikerar utan störningar. Ålandstrafikens hemsida och facebookgrupp uppdateras vid trafikstörningar, skriver infrastrukturavdelningen. (ss)