DELA
Foto: Jonas Edsvik

Bilarna ökar snabbare än befolkningen

29 000 bilar finns på Åland just nu. Det betyder i runda tal en bil per person.
Det visar ny statistik från ÅSUB, Ålands statistik- och utredningsbyrå. Biltätaste kommunen är Eckerö med 940 bilar per tusen invånare.

Personbilarna blev över 600 flera 2016 och är nu drygt 23 300. Ökningen var 2,7 procent, vilket kan jämföras med en befolkningstillväxt på 0,8 procent. Från år 2000 har personbilarna ökat med över 9 000 eller närmare 70 procent. Invånarantalet har under samma period stigit med 13 procent.

Antalet paketbilar ökade med drygt 140 under året till över 4 700. Också de har blivit närmare 70 procent flera sedan år 2000. Lastbilarnas antal har mer än fördubblats under samma period, och under 2016 ökade de med ett tjugotal till nästan 850. De 45 bussarna är bara några flera än år 2000.

Motorcyklar är den fordonstyp som har haft den största tillväxten sedan år 2000. De har blivit tre gånger flera och är nu nästan 1 900. De ökar snabbare i antal än mopederna som dock ännu är flera, drygt 2 100. För mopeder finns uppgifter bara från 2007 och framåt.

Traktorbeståndet har ökat långsammast. Traktorerna är nu över 4 000, en ökning med drygt 20 procent från år 2000. och framåt. Motorredskapen är drygt 600, dubbelt flera än år 2000. Det kan noteras att de närmare 300 s.k. fyrhjulingarna är registrerade antingen som mopeder eller motorcyklar och någon enstaka som traktor.

Detta skriver alltså Åsub.