DELA
Foto: Ida K Jansson

Bidrag för el till Pommern

Mariehamns stad får landskapsbidrag för en ny elinstallation på museifartyget Pommern.

Kostnaderna beräknas till totalt cirka 114 000 euro, staden får ett bidrag som täcker 80 procent, dock maximalt 91 200 euro.

När man tidigare gjorde upp en flerårig renoveringsplan för Pommern beaktades inte behovet av en förnyelse av elinstallationerna ombord.

Landskapsregeringen uppmanar staden ”i samverkan med Stiftelsen Åland sjöfartsmuseum uppdatera renoveringsplanen för Pommern och även specificera vilka slag av åtgärder som är att betrakta som löpande underhåll av Pommern.”