DELA

Bidöden oroar Mats Löfström

Vad gör regeringen för att undvika att produkter med neonikotinoider inte leder till att bin dör också i Finland?

Det undrar riksdagsledamot Mats Löfström som har ställt ett skriftligt spörsmål i frågan.

Neonikotinoider misstänks vara orsaken till att flera bisamhällen dött i världen. EU har förbjudit produkter som innehåller neonikotinoiderna imidakloprid, tiametoxam och klotianid på grödor som lockar bin som till exempel raps. I Finland har däremot säkerhets- och kemikalieverket Tukes beviljat undantagstillstånd för ett par produkter med motiveringen att ingenting annat biter på jordloppor.

Att produkterna dödar bin har hittills inte kunnat påvisas men forskarna understryker att man inte kan utesluta risken för till exempel störningar i binas fortplantning eller orienteringsbeteende. (tt-s)