DELA

”Betydlig” risk för algblomning i år

Det kan bli en algrik sommar i år. Finlands miljöcentrals havscentrum bedömer att risken för anhopningar är ”betydande” på flera håll.
Risken för bildningen av anhopningar av blågrönalger är ”betydlig” i en stor del av Finska viken, Skärgårdshavet och den norra delen av Östersjöns huvudbassäng, enligt Finlands miljöcentrals (SYKE) havscentrums bedömningar.

I Bottenhavets mellersta och södra delar samt i den östra delen av Finska viken är risken måttlig. I norra delen av Bottenhavet och i Bottenviken är risken liten.

Under den gångna vintern var fosfathalten i Finska vikens ytskikt rätt hög, i likhet med läget den föregående vintern, skriver SYKE. Fosfat som transporterats från Östersjöns huvudbassäng till Finska vikens djupvatten, samt fosfat som gått i lösning från bottensedimenten på grund av dåliga syreförhållanden, har genom omblandning i den gångna vinterns stormar nått de ytligare vattenskikten.

Halterna av närsalter som bildats under vintern i Finska viken, och även i den norra delen av Östersjöns huvudbassäng och Skärgårdshavet, innebär ett stort relativt överskott av fosfor jämfört med kväve. Det innebär att att kraftiga blomningar av blågrönalger kan uppstå i dessa havsområden, förutsatt att även väderförhållandena är lämpliga.

Under sommaren 2016 bedöms risken för vidsträckta blågrönalgblomningar på våra havsområden vara större än under de senaste åren i genomsnitt, men ändå klart mindre än till exempel under somrarna i milenniets början med svåra blomningar, skriver SYKE. (lb)