DELA

Besvikelsens år för Rundberg-omsättningen minskade med över halv miljon

Bokslutskomunikén för Carl Rundberg ab offentliggjodes i dag och visar på synnerligen dystra siffror för fjolåret:

CARL RUNDBERG AB 2014 2013
OMSÄTTNING 5 934 883,10 EUR 6 493 515,63 EUR
RÖRELSEVINST -736 510,16 EUR -96 322,44 EUR
RESULTAT EFTER SKATTER OCH BOKSLUTDISPOSITIONER -505 858,32 EUR 7 954,91 EUR

 

Såhär skriver vd Kenneth Berndtsson:

”Resultatet för år 2014 var en klar besvikelse för Carl Rundberg AB. Företaget har inte nått budgeterade volymer. Omsättningen minskade med 558 000 euro. De största orsakerna till omsättningsminskningen jämfört med föregående år var att ingen exportförsäljning av biobränsle eller timmer gjordes samt att försäljningen av sågade varor minskade på hemmamarknaden. Detta påverkade resultatet med 200 000 euro. Det finns ytterligare flera orsaker av engångskaraktär som belastar resultatet. En nedvärdering av värdet på råvaru- och färdigvarulager påverkade resultatet med över 200 000 euro. Lönekostnaderna har stigit med över 100 000 euro som delvis beror på att en del av lönerna 2013 aktiverades i balansen. Övriga rörelseintäkter minskade med nästan 100 000 euro eftersom det såldes ut fler anläggningstillgångar 2013. ”

Framtiden ser dock lite mer positiv ut

”Sågen har efter ett par år med inkörningsstörningar, under hösten kommit upp i rätt nivå. Förändringar i arbetsrutiner gjordes i december. Inledningen av 2015 ser volymmässigt bra ut för sågen. Första kvartalet 2015 ser mer positivt ut.” enligt Berndtsson.

 

Anna Björkroos