DELA
Foto: Michael Donalds

Besvären om Smakbyn avvisas

Förvaltningsdomstolen avvisar besvären över detaljplanen för Smakbyn vid Kastelholms slott.

I planen ingår bland annat hotebygge.
Förvaltningsdomstolen avvisade besvären, som hade anförts av föreningen Byggnadsvårdssällskapet på Åland r.f. samt fyra privatpersoner, utan prövning.

Så här sägs i ett pressmeddelande:

”Att planlägga användningen av mark och vatten är enligt plan- och bygglagstiftningen en kommunal angelägenhet. Utöver kommunmedlemmar och direkt berörda parter har ändå rätten att anföra besvär i lagen utvidgats till att också gälla vissa sammanslutningar utanför kommunen.

För att en sammanslutning, t.ex. en förening, ska ha besvärsrätt måste planen höra till området för dess verksamhet, såväl i substans som geografiskt. Detta avgörs som utgångspunkt genom att se till det syfte som registrerats i föreningens stadgar. Det är rikslagstiftningen som tillämpas, eftersom riket enligt självstyrelselagen har lagstiftningsbehörighet i fråga om besvärsrätt.

/…/

”Eftersom ingen av ändringssökandena hade besvärsrätt i ärendet avvisades besvären utan att förvaltningsdomstolen tog ställning till den antagna detaljplanens lagenlighet.”

Läs mer i morgondagens Nya Åland!