DELA
Foto: Annika Orre

Besvär till hovrätten har dragits tillbaka

I juni i fjol dömdes en kvinna för tre fall av misshandel i Ålands tingsrätt. Nu återkallar hon det besvär som hon efter domen ansökt om i Åbo hovrätt.

Tingsrättens dom, där kvinnan åläggs 60 dagsböter om sammanlagt 360 euro, vinner därför laga kraft. Utöver böterna ska kvinnan dessutom betala cirka 1 700 euro för bland annat rättegångskostnader samt ersättning för sveda och värk. (ff)