DELA

Besvär mot upphandling för Ängö-Norrboda

Ålands Linfärjetrafik Ab, som förlorade upphandlingen av Ängösundstrafiken, överklagar landskapsregeringens beslut att anta J&L Shippings anbud till Marknadsdomstolen.
Ålands Linfärjetrafik, som nu har kontrakt på trafiken, motiverar besväret med att J&L Shipping fått möjlighet att komplettera anbudet i efterhand, något som enligt bolaget är förbjudet enligt upphandlingsreglerna. Kompletteringen gäller dokument om aktivt miljöarbete och aktivt arbete för kvalitetssäkringsåtgärder.

I det svar som landskapsregeringens trafikbyrå klubbade i går framgår att trafiken på grund av besväret inte kan inledas den 15 maj när avtalet skulle börja gälla och att Ålands Linfärjetrafik inte vill fortsätta köra i Ängösund enligt nuvarnade avtal efter den 14 maj när avtalet upphör.

Därför har landskapsregeringen ingått ett tillfälligt avtal med J&L i väntan på Marknadsdomstolens avgörande. I svaret försvarar upphandlaren Per-Erik G Cederkvist begäran om komplettering och skriver att landskapsregeringen har en avtalshistoria med J&L Shipping. Linjen Långnäs-Överö-Snäckö trafikeras i dag av bolaget och nyligen tecknades bränsletransportavtal i skärgården med samma bolag.

– Landskapsregeringen har ett tätt samarbete med rederiet i fråga och sålunda har landskapsregeringen varit väl införstådd redan innan att J&L Shipping Ab har ett godkänt ISM-system och är auditerat av Trafi, i vilket ingår aktivt miljöarbete och kvalitetssäkringsåtgärder, heter det.

Landskapsregeringen vill att domstolen förkastar besväret.