DELA
Foto: Jonas Edsvik

Bestämmelser om hybridhot föreslås i beredskapslagen

Bestämmelser om hybridhot bör fogas till den nuvarande beredskapslagen så att man snabbt kan agera om man utstätts för störningar i datasystem exempelvis.Det är ett förslag från Finlands regering.

En totalreform av beredskapslagen har också inletts vid justitieministeriet. Syftet med det här arbetet är att revidera beredskapslagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet och de faktorer som hotar den. I samband med detta har regeringen lagt fram en proposition för att säkerställa möjligheten att kunna agera snabbt i hybridhotsituationer, såsom ett hot mot gränssäkerheten eller allvarliga störningar i datakommunikation och datasystem. Hybridhotet har aktualiserats under det pågående kriget i Ukraina och spänningarna mellan Ryssland och västvärlden.

– Finlands och Europas säkerhetsläge har under de senaste månaderna förändrats väldigt snabbt och på ett mycket grundläggande sätt. Särskilt risken för hybridpåverkan har ökat. Därför har regeringen ansett att beredskapslagens komplettering med tanke på hybridhot, inte kan vänta på helhetsreformen av beredskapslagen. Det är helt centralt att det nu till beredskapslagen föreslås en ny definition av undantagsförhållanden som är avsedd särskilt för situationer med hybridhot. Finland bör på ett brett och omfattande sätt bereda sig mot olika former av hybridhot, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande.

De tilläggsbefogenheter som behövs för att begränsa inresa bereds dock separat, eftersom det är fråga om både Finlands statsgräns och EU:s yttre gräns, så de nya befogenheterna måste vara godtagbara också med tanke på EU-rätten.

Ändringen i beredskapslagen som gäller hybridhot avses träda i kraft så snart som möjligt.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp