DELA
Foto: Stefan Öhberg

Beställarens marknad nu i byggbranschen

Just nu råder beställarens marknad inom byggbranschen. Jobben tryter och hösten väntas bli mager.

Men nästa år vänder det.
Upp och ner i vågor. Så har den åländska byggbranschen sett ut genom åren – och så är det också i dag.

Utifrån sett verkar det vara så att de två största husbyggnadsentreprenörerna Hans Mattsson Ab och Ålands Bygg tar hem de flesta entreprenader medan andra konkurreras ut. Men enligt bedömare i branschen beror det på att det pågående priskriget fått andra att tillfälligt ta ett steg tillbaka i väntan på bättre tider.

När det som nu är ont om större jobb efter sommaren börjar också större byggföretag söka sig till mindre jobb och då får de många små byggfirmorna det tuffare.

Den som vill bygga billigt gör därför klokt i att bjuda ut byggprojekten nu i stället för att vänta till nästa år, är den samlade bedömningen. 2018 blir det nämligen rena julafton för de större byggentreprenörerna.

Nästa år byggs geriatriska kliniken vid ÅHS och nya polishuset, Ömsen planerar hundra nya lägenheter vid Lotsgatan i södra staden, Algots Hus har hundra lägenheter på gång vid västra utfarten och samlingshuset i Jomala ska byggas. Dessutom har Mariehamns bostadsrättsförening planer på två nya hus vid Lotsgatan.

Av de större byggen som nu pågår har Hans Mattsson Ab Itiden, Park Hotell och Ålands vattens nya jättecistern i Dalkarby Ålands Bygg har Statens ämbetshus och Magazin medan Allbygg har lagtingsombyggnaden.

Bror-Erik Blomqvist tog över som tf vd på Allbygg i början av året. Just nu har byggföretaget jobb men han håller med om att det finns en viss oro inför hösten.

– Just nu har vi jobb med lagtingsbyggnaden och takbyte på Södragatan. Vi har många jobb som vi räknar på och det är inte aktuellt med uppsägningar eller permitteringar av personal, säger han.

– Vi tror på nästa år.