DELA
Foto: Fredrik AxelssonStadsbiblioteket hade färre besökare.

Besökarras till böcker och bad

Antalet besökare i Mariehamns stadsbibliotek minskade med cirka 28 300 i fjol jämfört med året innan och i Mariebad med nästan 13 400.

Också stadens ungdomsverksamhet noterar ett sjunkande antal besök, minus 5 700.

Bättre siffror är det för Islandia som redovisar drygt 6 800 fler besök än beräknat för 2014. Bollhalla hade drygt 4 700 fler besökare och stadens utomhusanläggningar 5 470.

Det konstaterar kultur- och fritidsavdelningen i Mariehamn i sin verksamhetssammanfattning för 2014. Avdelningens driftsresultat blev bättre än i budgeten främst på grund av ökade intäkter från Bollhalla.