DELA

Besök av Nordiska rådets president

I dag besöker Nordiska rådets president Henrik Dam Kristensen tillsammans med rådsdirektören Britt Bohlin Åland. De träffar bland annat den åländska delegationen samt lagtingets talman Johan Ehn. Därefter träffar rådets president de nordiska statsministrarna vid deras möte på Åland, står det i pressmeddelandet som Ålands delegation i Nordiska rådet skickat ut. Henrik Dam Kristensen kommer från Danmark. (ag)