DELA

Beslutet fattat om dockbygge

Stadsstyrelsen valde anbud för Pommerndockan på mötet i går kväll.
Ordförande Petri Carlsson har inga övriga kommentarer.

– Inget är offentligt förrän protokollet är justerat och kontraktet tecknat.

Han svarar inte heller på frågan om beslutet fattades enhälligt eller efter omröstning i stadsstyrelsen.

Kanslichef Emma Dahlén säger att kontraktet inte kan tecknas förrän beslut om tilläggsanslag har fattats.

– Frågan om tilläggsanslag behandlas av fullmäktige på ett extra sammanträde nästa vecka den 9 maj. Om beslutet fattas då justeras protokollet den 11 maj och efter det är det 30 dagars besvärstid.

Stadsstyrelsens val av entreprenör går inte vidare till fullmäktige.