DELA
Foto: Jonas Edsvik

Beslut väntas om discgolfbaneavtal vid Badhusberget

Dsicgolfbanan vid Badhusberget kan utökas till 18 hål men inom ett avgränsat område på Mariehamns stads mark, enligt ett avtal. Föreningen Ax Discgolf kan få ha banan utan ersättning, förutsatt att den är öppen och gratis för alla.

I nuläget finns en niohåls discgolfbana vid Badhusberget i Mariehamn. Föreningen Ax Discgolf vill utöka antalet korgar till 18. I dag måndag kan infrastrukturnämnden besluta om ett avtal för discgolfbanan.

Stadsarkitekten har gett ett utlåtande om en stadsplaneändring för den södra delen av Badhusparken. Enligt utlåtandet kan en discgolfbana anläggas på de grönområden som har reserverats för rekreation och inte har någon skyddsstatus enligt generalplanen. Stadsarkitekten anser däremot att ett område i närheten av Baltichallen skulle vara mer lämpligt.

Treårigt avtal

Mariehamns stad föreslår nu ett tidsbegränsat avtal på tre år som ger Ax Discgolf rätt att under vissa villkor ansvara för en 18-håls discgolfbana inom ett avgränsat område i Badhusparken. Avtalet är inte i konflikt med det avtal som finns med Lions Club Mariehamn som tidigare donerade de nio första hålen.

Föreningen betalar en garantisumma på 5 000 euro när avtalet undertecknas. Summan betalas tillbaka när avtalet upphör och föreningen uppfyllt allt som ska göras enligt avtalet.

Staden har möjlighet att säga upp avtalet om uppdraget missköts.

Spela bort från husen

Den del av banan som är i närheten av hus vid Badhusgatan ska utformas så att man alltid spelar bort från byggnaderna, enligt förslaget. Banan ska anpassas till befintlig terräng och inga träd får fällas utan tillstånd från Mariehamns stad. Den slutliga banskissen ska stämma överens med infrastrukturnämndens beslut samt godkännas av infrastrukturchefen innan utbyggnaden inleds.

Kultur- och fritidssektorn inom staden anser att de inte har möjlighet att ansvara för hela banan om den utökas till 18 hål.

Infrastrukturnämnden i Mariehamn tar beslut om avtalet i dag måndag.