DELA
Foto: Jonas Edsvik

Beslut ska kunna fattas på distans

En lag är på gång som ger kommunernas fullmäktigeledamöter möjlighet att jobba på distans.

Det framkom i går då lagtinget debatterade frågan.
Lagtinget har inlett höstsäsongen och med det invigt de tillfälliga lokaler på Strandgatan som ersätter de ordinarie under den tid renoveringen i högborgen pågår.

Tre motioner från Centern ledde till både livlig debatt och omröstningar trots att lagtingsledamöterna mer eller mindre är eniga i sak.

Majoriteten i lagtingets lag- och kulturutskott ställer sig i princip positiv till Runar Karlssons (C) förslag att man inte ska behöva besikta person- och paketbilar i privat bruk lika ofta som i dag. Men utskottet vill vänta med beslut eftersom nya direktiv från EU kräver att hela lagstiftningen ändå ses över i höst och att det därför är bättre om landskapsregeringen då tar ställning till förändringar. Dessutom, anser utskottet, bör landskapsregeringen få möjlighet att vidta åtgärder om lagändringen medför konsekvenser för motorfordonsbyrån.

Svaret godkänns inte av oppositionen som tycker att lagtinget borde klubba ändringen direkt men det blev regeringspartierna som vann omröstningen i frågan.

Mest stormade det i plenisalen kring Harry Janssons (C) två motioner om ändringar i kommunallagstiftningen.

Den ena handlar om att ministrar inte längre ska kunna sitta i presidierna i kommunernas fullmäktigen. Argumenten som fördes fram handlade om jäv, om dubbla lojaliteter i viktiga ärenden som till exempel kommunsammanslagningen och andelssystemet och om mindre tid för frågor på landskapsnivå.

Om sekretess

Oppositionen vill driva igenom lagändringen direkt men förlorade i går mot regeringspartierna med rösterna 17–12.

Majoriteten i såväl lag- och kulturutskottet som i plenisalen anser att man inte ska göra förändringar mitt i en mandatperiod och att man ska ta ställning till frågan i samband med att hela kommunallagen revideras.

Den andra motionen handlar om att ledamöter i kommunernas fullmäktigen ska få möjlighet att delta i möten på distans och fatta beslut elektroniskt.

I den här frågan säger alla inte bara klart ja utan också att ärendet ska beredas snabbt. Majoriteten kräver dock att lagberedningen först ska få granska alla detaljer, till exempel tekniska frågor om sekretess. Janssons förslag om att strunta i den granskningen röstades ner med 18–11.

I samband med debatten meddelade kansliminister Nina Fellman (S) att landskapsregeringen de facto redan arbetar med en lagändring i just den här frågan: På begäran av kommunerna har lagberedningen fått i uppgift att göra det möjligt för kommunerna att i framtiden jobba på distans.