DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>STÅR TOM Skolan har ju stått tom i c:a 5 år och dragit stora kostnader för skattebetalarna, skriver insändarskribenten.

Beslut om lagtingsflytt dröjer

I vår ska lagtingsbyggnaden renoveras. Beslutet om vart lagtinget ska flytta under renoveringen skulle ha fattats av talmaskommissionen i går. Men så blev det inte. I stället sköts beslutet upp till nästa veckas torsdag.

Tre alternativ åter står fortfarande. Alternativen som kvarstår är Naturbruksskolan i Jomala, en kombination av Stadshusets festsal och huset norr om polishuset, och Itiden huset där Penningautomatföreningen på Åland, Paf, huserar just nu.

Anledningen till det uppskjutna beslutet är att alla lagtingsgrupper ska få tycka till om vart lagtinget ska flytta. Dessutom ska man också titta närmare på kostnaderna eftersom det finns skillnader mellan alternativen, säger talman Johan Ehn (MSÅ). Vilka kostnadsskillnaderna är vill han inte uppge närmare.

Konstaterar rent generellt att det viktiga är att lagtinget har goda utrymmen som fungerar.

– Det finns i samtliga alternativ.

Vilket alternativ Moderat Samling föredrar avvaktar Johan Ehn ifrån att kommentera.

Socialdemokraterna har en klar ståndpunkt.

– Alternativet med det gamla polishuset och stadshuset är det är det mest kostnadseffektiva alternativet. Det handlar om flera tiotusentals euro. Alla bäckar små är viktiga i tider som vi ska spara pengar, säger Sara Kemetter (S).

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!