DELA
Foto: Jonas Edsvik

Beslut: Ny friidrottsarena prioriteras

Det blev inte någon återremiss i arenafrågan, förslaget förlorade med 12 röster mot 13 i omröstningen i stadsfullmäktige. Det innebär att staden nu går enligt stadsstyrelsens beslut och planerar för en separat friidrottsarena med åtta rundbanor på Ytternäs sportfält i Mariehamn. Frågan om konstgräs kontra hybridgräs på WHA är fortfarande öppen.

Fullmäktige antog också ett förslag av Rauli Lehtinen (Lib) om att trä ska prioriteras som byggmaterial i en ny anläggning.

En av de första åtgärderna för staden blir att ansöka om landskapsbidrag för projektet.

Det var länge mer eller mindre givet att förslaget om återremiss skulle få majoritet men intensiv politisk aktivitet i stadshusets korridorer ledde till att stadsstyrelsens vice ordförande Sara Kemetter (S) fick igenom det alternativ som ursprungligen var hennes förslag.