DELA
Foto: Erkki Santamala

Beslut i höst om ett nordiskt e-ID

Ett gemensamt e-ID som öppnar dörrarna i Norden oberoende av vilket lands personnummer du har.

Det förslaget ersätter nu det om ett gemensamt nordiskt personnummer.
Allting började för några år sedan med ett förslag om nordiskt medborgarskap. Det genomfördes inte men utvecklades till att Nordiska rådets mittengrupp lade fram ett nytt förslag: Ett gemensamt nordiskt personnummer.

Också det förslaget förföll eftersom det skulle bli både dyrt och arbetsdrygt att samordna alla de olika system som finns i de fem medlemsstaterna. Nu läggs ytterligare ett förslag fram, den här gången av rådets utskott för välfärd: Ett gemensamt nordiskt elektroniskt ID.

– Det är avsevärt enklare och billigare att koordinera utvecklingen av e-ID i Norden med sikte på gemensam användning av e-legitimation än det skulle vara att ta fram ett gemensamt personnummersystem, skriver utskottet i ett pressmeddelande.

– Användning av e-ID över landsgränserna kräver inte att personnumret är det samma i hela Norden – det krävs bara att medborgarens identitet kan knytas till de offentliga grunddata som varje enskilt land har om personen. Sådana grunddata finns till exempel i befolkningsregister och register över sjukpenning, dagpenning eller pension. E-ID kan därmed ses som en nyckel som kan låsa upp de dörrar som är stängda om du inte har personnummer i det land där du vistas.

Målet är att göra det enklare att bo, studera eller driva näringsverksamhet över gränserna.

– E-ID är en nyckel till banktjänster, arbete, studier och handel över gränserna, och kan förhållandevis enkelt anpassas till att gälla i hela Norden om den politiska viljan finns, säger utskottets ordförande, Bente Stein Mathisen från Norge.

Den politiska viljan – ja, den ska finnas vid rådets session i Helsingfors höst och också i de nordiska regeringarna.