DELA

Beslut i dag om Pommerndockan

När Pommernkommittén öppnade anbudskuverten för bygget av torrdockan i går konstaterade man att tre anbud hade lämnats in och att totalt sex företag deltar i anbuden.

– Det ena anbudet har lämnats in av ett konsortium och det andra av en huvudentreprenör och sidoentreprenörer. Både åländska och fastländska företag är involverade i anbuden, berättar kommitténs ordförande Roger Jansson.

När kommittén träffas i dag tar man ställning till anbuden och ser om de ryms inom budgetramen på 6,5 miljoner euro. Enligt Roger Jansson kommer någon form av beslut om dockan att fattas på mötet. (ao)