DELA

Besjälade ting berättar historier ur det förgångna

I fredags öppnade ”Hilmas doft – en utställning om tingens själ” på Ålands sjöfartsmuseum. Åtta föremål ur museets stora samlingar berättar om vardagslivets glädjeämnen och vedermödor till sjöss och land förr i världen.

Idén att visa upp föremål ur museets samlingar som aldrig förevisats offentligt tidigare föddes ”inhouse” bland museets anställda, berättar intendent Heidi Viktorsson.

– Vi har otroligt många föremål i samlingarna som aldrig ställts ut tidigare, och vi får hela tiden mer genom exempelvis donationer.

För att råda bot på hemmablindheten och låta nya ögon se på det hela tog man den här gången hjälp av konsulter utifrån. Eva-Jo Hancock står för utställningens koncept och grafiska form.

– Det var en grannlaga uppgift att få, en otrolig upplevelse. Vi har tagit avstamp i föremålen och låter vart och ett berätta en historia, inte bara om tinget självt utan också om sammanhanget som det ingått i. Vi har gått från det lilla till det stora.

De åtta utvalda föremålen har alla fått egna utrymmen i utställningen.

– Utställningen är byggd som en enda vågformad kropp, inget är riktigt rakt. Baktanken är att ta fasta på hur vågorna både hållit oss isär och fört oss samman historiskt, berättar Hancock.

Föremålens historier förmedlas via multimedialt berättande i form av rörliga bilder, ljud och text. För de skrivna texterna står Anna Karlsson.

– Jag har fått ta det den andra vägen, från det stora till det lilla. Föremålen består av gigantiska historier, man skulle lätt kunna skriva en roman om varje ting och dess historia. Utmaningen för mig har varit: Hur berättar man dessa stora historier med få ord?