DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>MODERNT MARINMÅLERI Gösta Werner presenteras i en sommarutställning.

Berättelser från de sju haven

Den rikssvenske marinmålaren Gösta Werner arbetade många år till sjöss innan han blev konstnär.

Nu ställs en del av hans målningar ut på Ålands sjöfartsmuseum.
Gösta Werner (1909-1989) seglade på olika nationers fartyg och var bland annat tre år på det åländska segelfartyget Killoran.

Tiden som sjöman präglade hans konstnärskap, speciellt den senare delen av hans liv då han övergick till att måla marina motiv.

Målar livet

Enligt information från Sjöfartsmuseet är Werner en modernistisk marinmålare.

Det centrala i hans bilder är inte skeppen utan berättelserna.

– Jag målar mitt liv, lär han själv ha sagt.

Texter i bild

När han arbetade till sjöss förde han dagbok.

Utmärkande för Werner är att det i samma bild ibland är flera motiv från olika tidpunkter.

Han använde sig gärna av texter och bokstäver som löper fritt över bilderna.