DELA

Bemöter besvär om flyktingar

Kyrkorådet har uttalat sin mening över att flyktingar fått kyrkoherde Jan-Erik Karlströms tillåtelse att övernatta på Lemböte lägergård.

Det har lämnats in besvär i detta ärende, som förts vidare till förvaltningsdomstolen i Helsingfors, som behandlar besvär i kyrkliga sammanhang.

Kyrkorådet säger att varken kyrkoherden eller kyrkorådet gjort sig skyldiga till lagstridigheter eller begått felaktigheter.

Kyrkorådet har tillämpat direktiven i kyrkostyrelsens cirkulär om flyktingar. Kyrkoherden har fullföljt församlingens förpliktelser i enlighet med kyrkoordningen.

Kyrkoherden anmälde jäv under behandlingen av ärendet. Viceordförande Nina Lindfors ledde ordet. (ka-f)