DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>DRAR TILL STAN Omkring 300 traktorer väntas anlända till Senatstorget i Helsingfors under förmiddagen idag.

Begränsad kvot säsongsarbetare tillåts

Enligt finska regeringens riktlinjer kommer endast 1 500 säsongsarbetare från utlandet tillåtas till primärproduktionen i landet.
– Det räcker inte alls, säger producentförbundets ordförande Sue Holmström.

 

Regeringen har dragit upp riktlinjer för villkoren för inresa för arbetstagare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Villkoren gäller de första åtgärderna för allokering, transport och isolering av 1 500 arbetstagare.

– Det är en nolla som fattas, konstaterar Sue Holmström om behovet av säsongsarbetskraft inom finska jordbruket.

Dessa 1 500 ska allokeras till de mest kritiska uppifterna. Jord- och skogsbruksministeriet sände i veckan ut en webbenkät till företag inom jord- och skogsbrukssektorn.

– Genom enkäten kartlägger ministeriet företagens nödvändiga behov av utländsk säsongsarbetskraft under de kommande två månaderna, skriver ministeriet på sin hemsida.

Efter enkäten går jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med försörjningsberedskapscentralen igenom svaren och gör en kartläggning av gårdarnas arbetskraftsbehov. Utifrån detta bildas en lista över de företag som hör till kvoten för 1 500 utländska säsongsarbetare.

– Vi får se vad det blir av det, om någon av våra odlare får arbetskraft, säger Holmström.

Vad räknas som mest kritiskt?
– Svårt att säga exakt, men livsmedelsproduktionen då förstås. Om det finns någon arbetsuppgift som inte kan skötas av någon annan, där det krävs kvalificerad personal.

Att det blev just 1 500 är för att det är vad Jord- och skogsbruksministeriet och försörjningsberedskapscentralen FBC uppskattat behövs för de kritiska vårarbetena. Men det är bara ungefär en tredjedel av den normala arbetskraften.

– Eftersom detta tillgodoser bara en del av behovet av arbetskraft inom primärproduktionen, ska regeringen bereda separata åtgärder som ger en möjlighet att anställa personer som redan finns i landet som säsongsarbetare, skriver ministeriet.

Holmström har förståelse för att det råder undantagstillstånd och man inte vil sprida smittan, men det är ett beklämmande läge för de åländska odlarna.

– Nu till våren talas det om mellan 100 och 200 arbetare som behövs på Åland. Vi får avvakta och se.

Heidi Hendersson
heidi.hendersson@nyan.ax
tfn 528 455