DELA
Foto: Jonas Edsvik

Bättre stenkoll i Göteborg

Kina och Portugal är fortsättningsvis satta under lupp när svenska storstäder upphandlar sten till gatubyggen.

Göteborgs stad har stenkoll.
Sedan tio år tillbaka ställer Göteborgs stad etiska krav på den sten som köps in till gator och torg. Förhållandena i Kinas stenbrott och bearbetningsanläggningar är fortfarande dåliga och man ser ingen sådan förändring i landet som skulle tyda på bättre arbetsvillkor för stenarbetare.

Nya Åland har intervjuat Maria Aronsson, miljöhandläggare vid trafikkontoret, som berättar hur staden går till väga när man kontrollerar kravet på att produktionen i Kina uppfyller internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner.

– Vi begär in rapporterna som görs efter inspektioner i Kina och granskar dem noggrant. Vi bedömer om rapporten innehåller nödvändiga moment, att rapporten är utfärdad av ett betrott certifieringsbolag – det finns ett antal sådana – och om något ser konstigt ut tar vi reda på om inspektionen på plats verkligen är utförd, vilka som inspekterat och vilket datum den har gjorts.

Man kontrollerar om omfattningen av det som beskrivs är rimlig och tittar på fotografier som tagits på stenbrotten. Varje rapport omfattar minst 15 sidor.

– Vi kräver att koordinaterna ska finnas i rapporten för att kunna kontrollera exakt var stenen är framställd. Dessutom ställer vi en mängd andra frågor som ska besvaras, berättar hon.

Vad tycker du om att Mariehamns stad ställer etiska krav i upphandlingen men sedan inte kontrollerar att de följs?

– Sådant förekommer tyvärr och det är allvarligt. Det allra viktigaste är uppföljningen för om man struntar i den lär sig entreprenörerna snabbt att de inte behöver uppfylla kravet.

Både leverantören av sten och entreprenören som använder stenen har ett stort ansvar för att ursprunget går att spåra.. Men också upphandlaren har ett stort ansvar, framhåller hon.

– Det är ju väldigt viktigt att man inte använder skattepengar för att understöda uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!