DELA
Foto: Erkki Santamala

Bättre rening för Guttorp

Kostnaden för att rena utsläppen från landskapets fiskodling i Guttorp är 100 000–250 000 euro.

Den lägre summan nämns i den rapport om näringsläckaget till dikessystemet som nu är offentlig.
Rapporten, som är beställd av landskapsregeringen, bygger på konsulten och våtmarksexperten Peter Feuerbachs provtagning efter föreningen Lumparns vänners dikesvandring i norra Sund, Träsk–Hummelviken–Finbyviken–Lumparn, i somras.

De prover som konsulten tog i september visar att fosforhalten är så hög som 700 mikrogram per liter vatten, sju gånger högre än det värde som anger att halten är extremt hög.

Läs mer i Nya Åland!