DELA
Foto: Ida K Jansson

Bättre möjlighet mäta alger

Inför årets algsäsong är ÅMHM rustade. Myndigheten kan numera analysera algprover på Åland, tidigare har man varit tvungen att skicka proverna till riket eller till Sverige för undersökning.
Som privatperson kan man lämna ett vattenprov för analys till laboratoriet. I år har de inte fått in många sådana eftersom algerna inte blommar i för kallt vatten, berättar biolog Nina Rosenback-Holmström.

Algerna förekommer vanligtvis på sensommaren, då vattnet har en högre temperatur. Rosenback-Holmström säger att vattnen oftast är renare ju djupare de är, men att skillnaden i algförekomsten mellan Åland och fastlandet är liten. Tidigare har algproverna skickats till fastlandet eller Sverige för undersökning, men sedan ifjol har Ålands miljö-och hälsoskyddsmyndighet möjligheten att själva genomföra analysen.

– Varför vi inte tagit in algprovning tidigare är en kostnadsfråga. Tack vare möjligheten att analysera microcystin på Åland kan vi få resultaten redan samma dag. Det innebär att vi snabbt kan kolla ifall det finns gifter i vattnet. Metoden vi använder är i sig inte ny, men den har blivit förenklad. Den ger inget exakt värde, utan en grovuppfattning på mängden microcystin i vattnet.

Vattnet Rosenback-Holmström analyserar framför oss kommer från ett träsk. Hon blandar ihop ett litet vattenprov från träsket med olika reagenser, eller lösningar som de även kallas.

– Det tar ungefär en halvtimme för resultatet att framgå. I just den här designen blir vätskan ljusare ju mer microcystin vattnet innehåller. Oftast är det tvärtom.

Vattnet innehåller tre mikrogram microcystin, alltså överskrider det gränsen för drickbart vatten som går vid en mikrogram. Rosenback-Holmström förklarar vikten av att kontrollera analyserna:

– Vi dubbelkollar alltid våra prover för att ha noggrann koll på vad vi gör. Ifall det blir fel börjar vi om från början.

Läs mer i fredagens Nya Åland!