DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Bättre kvalitet” i ÅAB:s delårsrapport

Ålandsbankens delårsrapport för de första tre månaderna visar på ett stabilt läge.

Rörelseresultatet, som för kvartalet uppgick till 7,4 miljoner euro, väntas för hela året bli i nivå med eller bättre än 2017.
Räntenettot ökade med 1 procent till 14,1 miljoner euro, jämfört med 13,9 miljoner euro för samma tid i fjol. Provisionsnettot ökade med 9 procent till 13,2 miljoner euro, jämfört med 12,1 för samma tid i fjol. Kostnaderna har ökat med 1 procent, till 25,3 miljoner euro.

Peter Wiklöf, vd för Ålandsbanken, skriver i ett pressmeddelande att ”Första kvartalet hade en hög aktivitetsnivå hos våra placeringskunder, vilket tydligt syns i ett starkt provisionsnetto.”

Enligt Peter Wiklöf har banken fått ett starkt inflöde av nya private banking-kunder i både Sverige och Finland och han konstaterar att kvartalsresultatet ligger i nivå med motsvarande period förra året. ”Kvaliteten i resultatet är dock klart bättre detta år” skriver han.

I en kommentar till delårsrapporten skriver styrelsen att Ålandsbanken är beroende av framför allt ränte- och aktiemarknadens utveckling och att det finns en oro kring den ekonomiska utvecklingen på flera betydande marknader.

Av den orsaken finns en betydande osäkerhet i framtidsprognosen.