DELA

Bättre journalistik tillsammans

Den omfattande granskningen av prästernas syn på vigsel av samkönade par är en unik satsning av fem finlandssvenska mediehus.
Allt fick sin början på en Sverigebåt på seminariet Mediespråk för en dryg månad sedan. På workshopen, som initierats av Svensk Presstjänst, kom journalister överens om att pröva ett nytt brett samarbete.

Patrik Stenvall, ledande nyhetschef på HSS Media och styrelseordförande för Svensk Presstjänst, säger att satsningen är unik.

– Det här är första gången kommersiella medier och public service genomför en stor satsning som omfattar hela Svenskfinland.

Sammanlagt har närmare 20 journalister från Svensk presstjänst (SPT), KSF Media, HSS Media, Nya Åland och Svenska Yle, inklusive Svenska Yles regionala redaktioner, deltagit i arbetet.

Varför är prästernas syn på vigsel av samkönade par en fråga som är värd att lyfta fram så här stort?

Nya Ålands chefredaktör Anna Björkroos säger att det självklart är intressant att få veta hur kyrkan, eller i det här fallet prästerna, resonerar i en mycket aktuell fråga.

– Det handlar både om det stora och det lilla, om alla människors lika värde och om hur vi ”godkänner” kärleken mellan två individer. Kyrkans åsikter påverkar samhällsdebatten i övrigt.

En del artiklar och inslag är gemensamma för alla mediehus, andra publiceras endast i vissa medier och kanaler.

– Ofta konkurrerar vi med varandra men om vi gör en större satsning tillsammans får vi ett bättre resultat, säger Hasse Sundquist, producent på Svenska Yle.

Samtliga medverkande tror att det blir fler liknande samarbeten i framtiden. Grundförutsättningen är att samarbetet ska ge läsarna, lyssnarna och tittarna något mer än om de enskilda redaktionerna arbetar med samma fråga skilt för sig.

– Detta har fungerat som laboratorium när vi funderar på framtida samarbeten, säger Susanna Ilmoni, ansvarig utgivare på KSF Media och chefredaktör för Hufvudstadsbladet.

 

Text: Lina Laurent