DELA

Batterisamlare raggar kunder på Åland

Efter annonser där en man uppger sig ta emot batterier och restavfall gratis har ÅMHM reagerat. Batterier räknas som farligt avfall och får endast överlåtas till godkänd mottagare.
Uttjänta batterier ska lämnas till kommunernas bemannade återvinningscentraler. Det fastslår ÅMHM efter att de uppmärksammat några fall av annonser där privatpersoner erbjudit sig att ta hand om batterier och annat restavfall.

– Batterier klassas som farligt avfall och om man yrkesmässigt transporterar dessa måste vara godkänd, säger miljöskyddsinspektör Johanna Onshagen på ÅMHM.

Annonsören ifråga listar ett tyskt mobilnummer som kontakt, men Nya Åland får inget svar av sopsamlaren. Om intentionen är att föra avfallet utomlands krävs ännu beslut om internationell transport.

Varför vill någon ha gamla batterier?

– Vad gäller bilbatterier finns det ekonomisk vinning i att utvinna bland annat bly ur bilbatterierna.. Det kan också vara så att batteriet inte är helt förbrukat och kan användas. Men det finns en viss oro med sånt här, det får inte hamna fel. De innehåller bland annat tungmetaller såsom bly, kvicksilver och kadmium, som är skadligt för naturen som kan påverka naturen. Är det farligt avfall ska det inte hamna på något annat ställe än återvinningscentralerna, säger Onshagen som tog kontakt med annonsören via mail för att informera honom om reglerna som gäller.

– Man vill ju inte tro det värsta om folk, men det finns en olaglig andrahandsmarknad av handel med bilbatterier.

2014 tog ÅPAB emot 414,6 ton med problemavfall, mestadels fartygsoljor, elektronik, impregnerat trä, oljeavfall och måleriavfall. Batterier stod för 13,6 ton, med småbatterier inkluderat. Det farliga avfallet transporteras efter insamling till Finland där det mesta förbränns.

I Skåne har ett flertal stölder på återvinningscentraler uppmärksammats och speciellt gamla bilbatterier är heta villebråd. Helsingborgs dagblad rapporterar att polisens teori är att tjuvarna utvinner bly ur stöldgodset och säljer det utomlands.

– Jag har hört att bilbatterierna kan pantas i Danmark för femtio kronor styck, säger Nena Ermin, kommunpolis i Svedala till HD.

Johanna Onshagen säger att bilbatterier som återlämnas bör förvaras säkert.

– Det är viktigt att hålla farligt avfall i låst utrymme på återvinningcentralerna så att de kommer till slutmottagare.